Bel ons vandaag nog: +31(0)6-17221846

Disclaimer

Disclaimer

Copyright en inhoud:

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere onderwerpen op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Realmente Real Estate. Realmente Real Estateprobeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten en tarieven op de site:

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

Persoonsgegevens:

Wanneer u zich registreert op deze site, vragen we u een paar gegevens in te vullen, wij zullen NOOIT deze informatie aan derden doorgeven, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze services. Doel van de verwerking van persoonsgegevens; Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze database opgenomen en worden ze gebruikt voor het verwerken van uw orders, en om u te informeren over updates en producten die uitgaan van deze site.

Cookies:

Om U een optimale service aan te bieden kunnen wij gebruik maken van cookies. Een ‘cookie’ is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via email. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Externe informatie:

Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site:

Het is de gebruiker van de site van Realmente Real Estate toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Realmente Real Estate, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site. Voor meer informatie over het plaatsen van een banner op onze site kunt u contact opnemen met onze webmaster.

Directe/indirecte schade:

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Realmente Real Estate wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Realmente Real Estate is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf Realmente Real Estate, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.