Bel ons vandaag nog: +31(0)6-17221846

Privacy Statement Realmente

Realmente, gevestigd in Maastricht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34208841, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contact details:

info@realmente.nl
Telefoonnummer: +31(0)6-17221846
Borstelkrans 14
6294 BC VIJLEN (NL)
Nederland

BTW-ID: NL002412557B25

Persoonlijke gegevens die we verwerken

Realmente verwerkt persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt omdat u onze services gebruikt en / of omdat u deze aan ons hebt verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonlijke gegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Addresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mail-adres
 • Andere persoonlijke gegevens die u actief hebt verstrekt door een zoekprofiel te maken op deze website, in correspondentie en / of per telefoon.

Speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens die we verwerken

Onze website is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of verzorgers. We kunnen echter niet verifiëren of een bezoeker ouder is dan 16. We moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen zonder toestemming van de ouders worden verzameld. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder uw toestemming persoonlijke informatie over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@realmente.nl, wij zullen deze informatie op uw verzoek verwijderen.

Voor welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens

Realmente verwerkt uw persoonlijke gegevens met de volgende doeleinden:

 • verzenden van onze nieuwsbrieven
 • om zo nodig telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen om onze diensten uit te voeren
 • te informeren over onze diensten
 • te informeren over huizen in Italië
 • Realmente verwerkt ook persoonlijke gegevens als we hiertoe wettelijk worden verplicht, zoals informatie die nodig is om u te identificeren.

Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens?

Realmente slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor uw gegevens zijn verzameld. We gebruiken de volgende bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens:

 • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen: deze worden door ons bewaard zolang u het versturen van nieuwsbrieven op prijs stelt of zolang u onze diensten gebruikt
 • Andere persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt (zoekprofiel): deze worden door ons bewaard zolang u onze diensten gebruikt
 • Als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op basis van de geldende wetgeving tegen het witwassen van geld, kunnen we de hierboven beschreven gegevens langer bewaren, maar nooit langer dan de wet ons voorschrijft.

Persoonlijke gegevens delen met derden

Realmente verstrekt alleen gegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies of soortgelijke technieken die worden gebruikt

Realmente gebruikt technische en functionele cookies. Analytische cookies worden enkel gebruikt wanneer die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. Ze dienen ook om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser in te stellen. Bovendien kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. Met betrekking tot de ontvangst van onze nieuwsbrieven kunt u dit doen door onder aan elke nieuwsbrief op ‘Uw voorkeuren bijwerken’ te klikken. Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensportabiliteit. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt sturen om de persoonlijke gegevens die we in uw systemen hebben, naar u of een andere door u verstrekte organisatie te verzenden. Als u gebruik wenst te maken van uw recht van bezwaar en/of recht op dataportabiliteit of als u andere vragen / opmerkingen heeft over de verwerking van gegevens, stuur dan een gespecificeerde aanvraag naar info@realmente.nl om ervoor te zorgen dat het verzoek is gedaan door u, vragen wij u om een ​​kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Maak je pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en nationaal registratienummer zwart in dit exemplaar. Wij adviseren u om dit te doen om uw privacy te beschermen. Realmente zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken op uw verzoek reageren. Realmente wenst u ook te informeren dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Realmente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeautoriseerde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met ons kantoor via info@realmente.nl.